Informatie voor ouders

Bent u ouder of verzorger van één van onze leerlingen? U vindt op dit gedeelte van de website meer informatie.

Op dit gedeelte van de website vindt u praktische informatie en leest u meer over de oudercommissie en de medezeggenschapsraad. Ook vindt u op dit gedeelte van de website de schoolgids, het pedagogisch manifest, ons toetsbeleid en de schoolkosten. Neem ook eens een kijkje bij leerling voor meer informatie over onderwerpen die direct met de leerling te maken hebben. 

Handig om te weten

Te laat
Leerlingen horen op tijd in de les te zijn. De medewerker leerlingzaken roept leerlingen op die opvallen doordat ze regelmatig te laat zijn. U ontvangt hierover een mail. De leerling haalt een te laat briefje.

Ziek melden
Als uw kind ziek is dan meldt u dat telefonisch voor 08.00 uur op het antwoordapparaat (076-5810450). Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen, accepteren we geen ziekmeldingen anders dan door ouders.

Verlof aanvragen
Ouders wordt verzocht om afspraken met de huisarts en specialisten zo veel als mogelijk buitenom de lestijden te maken. Met het gele formulier ‘verlof lesverzuim’ kunt u een verlofaanvraag indienen. Dit formulier is af te halen bij de receptie.

 

Aanvraag bijzonder verlof

Aanvraag bijzonder schoolverlof

Gelieve onderstaande informatie door te lezen, voordat u verlof aanvraagt.

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die periode uw vakantie in te plannen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. Dit kan voor maximaal 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden.

Er zijn 3 categorieën voor verlofaanvragen:

Vanwege uw beroep kunt u niet in de reguliere vakantie op vakantie

U heeft een beroep waardoor u niet in de reguliere vakanties op vakantie kan. Voor een aanvraag vindt u hier een formulier op de site van Regionaal Bureau Leren. U kunt dat formulier gebruiken om verlof aan te vragen.

Religieuze verplichting of feestdag

Er is sprake van een niet-christelijke religieuze verplichting of feestdag. Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest of Offerfeest, kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. Bij afwezigheid vanwege religieuze verplichtingen is een mededeling (vooraf!) dat een leerling niet op school aanwezig zal zijn voldoende. U kunt dit formulier invullen.

Er kan geen toestemming worden gegeven voor meerdere dagen verlof om niet-christelijke feestdagen met familie in het buitenland te vieren. Meer informatie hierover vindt u hier.

Gewichtige omstandigheden/bijzonder verlof

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of de leerling, waardoor de leerling niet naar school kan (huwelijk, overlijden, etc.) Het aantal verlofdagen mag per schooljaar niet meer dan 10 bedragen.

In geen geval wordt verlof verleend bij:

  • Familiebezoek in het buitenland;
  • Een (dag)cursus ter voorbereidingen op het behalen van het praktijk,- of theorie-examen voor het (brommer)rijbewijs;
  • Goedkope tickets in het laagseizoen;
  • Omdat tickets al zijn gekocht of omdat er geen tickets meer zijn of beschikbaar zijn in de vakantieperiode;
  • Vanwege vakantiespreiding (een ander gezinslid heeft een andere vakantieperiode) 
  • Verlof voor een kind omdat andere kinderen al of nog vrij zijn; 
  • Eerder vertrek of latere terugkomst vanwege verkeersdrukte; 
  • sabbatical van één van de ouders(s)/verzorger(s); 
  • wereldreis / verre reis;

Meer informatie over leerplicht : www.leerplicht.net

Meer informatie omtrent de regels vindt u hier

Verlof moet minimaal 6 weken voor het verlof worden aangevraagd. 

U vindt hier het formulier aanvraag bijzonder verlof. 

Handige informatie

Schoolgids
KLIK HIER om de schoolgids in te zien.

Pedagogisch manifest
KLIK HIER om het pedagogische manifest te zien.

Toetsbeleid
KLIK HIER om het toetsbeleid te zien.

Klik hieronder om naar onze interne pagina te gaan. Maak gebruik van een Newmanaccount.

Leerlingen en ouders - intranet

Huiswerkbegeleiding Homework College

Binnen het Newmancollege is er een zelfstandige, intensieve studie- en huiswerkbegeleiding onder de naam 'Homework college'. Het Homework College is alleen bedoeld voor de leerlingen van het Newmancollege.

Klik hier om je aan te melden voor huiswerkbegeleiding

Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouder(s)/verzorger(s) is erg fijn voor de school. Het is fijn om uw mening te weten en samen school te vormen. Hieronder kunt u doorklikken naar twee overlegvormen waarin ouder(s)/verzorger(s) kunnen participeren.

Oudercommissie

De oudercommissie binnen het Newmancollege behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen.

Medezeggenschapraad

Het toetsen van procedures en het meedenken over beleidszaken en reglementen.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Van maandag tot en met vrijdag kun je ons bellen op 076-5810450 of mail ons op secretariaat@newmancollege.nl.