Informatie voor ouders

Bent u ouder of verzorger van één van onze leerlingen? U vindt op dit gedeelte van de website meer informatie.

Op dit gedeelte van de website vindt u praktische informatie en leest u meer over de oudercommissie en de medezeggenschapsraad. Ook vindt u op dit gedeelte van de website de schoolgids, het pedagogisch manifest, ons toetsbeleid en de schoolkosten. Neem ook eens een kijkje bij leerling voor meer informatie over onderwerpen die direct met de leerling te maken hebben. 

Handig om te weten

Te laat
Leerlingen horen op tijd in de les te zijn. De medewerker leerlingzaken roept leerlingen op die opvallen doordat ze regelmatig te laat zijn. U ontvangt hierover een mail. De leerling haalt een te laat briefje.

Ziek melden
Als uw kind ziek is dan meldt u dat telefonisch voor 08.00 uur op het antwoordapparaat (076-5810450). Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen, accepteren we geen ziekmeldingen anders dan door ouders.

Verlof aanvragen
Ouders wordt verzocht om afspraken met de huisarts en specialisten zo veel als mogelijk buitenom de lestijden te maken. Met het gele formulier ‘verlof lesverzuim’ kunt u een verlofaanvraag indienen. Dit formulier is af te halen bij de receptie.

Bijzonder verlof kan aangevraagd worden met formulieren van de leerplichtambtenaar.
Op https://www.rblwest-brabant.nl/jongeren-5-18/formulieren/ vindt u alle informatie, voorwaarden en formulieren. 
Het formulier kan ingeleverd worden bij de receptie of de afdelingsleider.
De afdelingsleider beoordeelt de aanvraagt.

Handige informatie

Schoolgids
KLIK HIER om de schoolgids in te zien.

Pedagogisch manifest
KLIK HIER om het pedagogische manifest te zien.

Toetsbeleid
KLIK HIER om het toetsbeleid te zien.

Klik hieronder om naar onze interne pagina te gaan. Maak gebruik van een Newmanaccount.

Leerlingen en ouders - intranet

Huiswerkbegeleiding Homework College

Binnen het Newmancollege is er een zelfstandige, intensieve studie- en huiswerkbegeleiding onder de naam 'Homework college'. Het Homework College is alleen bedoeld voor de leerlingen van het Newmancollege.

Klik hier om je aan te melden voor huiswerkbegeleiding

Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouder(s)/verzorger(s) is erg fijn voor de school. Het is fijn om uw mening te weten en samen school te vormen. Hieronder kunt u doorklikken naar twee overlegvormen waarin ouder(s)/verzorger(s) kunnen participeren.

Oudercommissie

De oudercommissie binnen het Newmancollege behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen.

Medezeggenschapraad

Het toetsen van procedures en het meedenken over beleidszaken en reglementen.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Van maandag tot en met vrijdag kun je ons bellen op 076-5810450 of mail ons op secretariaat@newmancollege.nl.