Onze school

Het Newmancollege is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium in Breda, gelegen in Breda-Noord. De school werd in 1959 opgericht en is vernoemd naar John Henry Cardinal Newman, een onderwijsvernieuwer uit de 19e eeuw. Hij vond, net als wij dat vinden, dat de school een afspiegeling moet zijn van onze maatschappij. 

Newmancollege - op eigen wijze

Het Newmancollege is een school met ca. 1350 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 afdelingen: brugklas, mavo, havo en vwo.

Onze missie
Het Newmancollege levert een fundamentele bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren om kansrijk te kunnen functioneren in de wereld van nu en morgen.

Onze visie
Wij dagen leerlingen uit om zich op eigen wijze optimaal te ontplooien tot competente, wendbare en zelfbewuste jongvolwassenen.

Onze organisatie

Het Newmancollege is onderdeel van en valt onder het bevoegd gezag van Stichting Libreon.

Onze leerlingbegeleiding

Wij geven graag alle leerlingen de aandacht die ze verdienen.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is voor ons een meervoudig begrip waarin verschillende factoren het verschil maken.

Onze mensen

Met een team van 130 medewerkers staat het Newmancollege klaar voor al haar leerlingen.

Hier hechten wij veel waarde aan

Aandacht
Wij hebben aandacht voor elkaar en zijn mede verantwoordelijk voor eenieders welbevinden.

Autonomie
Wij erkennen dat ieder mens wil groeien en daarvoor ruimte en vrijheid van handelen nodig heeft.

Vertrouwen
Medewerkers en leerlingen van onze school werken op basis van wederzijds vertrouwen.

Verantwoordelijkheid en verantwoording
Op basis van vertrouwen en de ruimte die we elkaar bieden, neemt ieder van ons zijn verantwoordelijkheid en legt verantwoording af over zijn handelen.

Responsiviteit
Wij zijn in verbinding met partners uit de maatschappelijk-culturele en economische context van onze school. Samen met de buitenwereld creëren we de mogelijkheden voor onze leerlingen en medewerkers om te participeren in binnen- en buitenschoolse verbanden

Onze belofte

Op het Newmancollege hebben we aandacht voor elkaar. Door middel van persoonlijke waardering en begeleiding op maat worden leerlingen gemotiveerd om hun eigen doelen te behalen. Een succes van elk formaat wordt erkend en gevierd!

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Van maandag tot en met vrijdag kun je ons bellen op 076-5810450 of mail ons op secretariaat@newmancollege.nl.