Onze organisatie

Het Newmancollege is al meer dan 60 jaar een begrip in Breda.

Wij zijn een katholieke middelbare school met rond de 1350 leerlingen en ongeveer 130 medewerkers. Het bevoegd gezag van de school is Stichting Libreon.

Goed georganiseerd

De school wordt geleid door een driekoppige directie van een rector en twee conrectoren; conrector onderwijs en conrector bedrijfsvoering. Samen met de afdelingsleiders vormen zij de schoolleiding.

Binnen de school kennen we vier afdelingen: afdeling mavo, afdeling havo, afdeling vwo en afdeling brugklas. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider. De afdelingsleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. De afdelingsleider van de brugklas is ook het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 die vragen hebben over de voorlichting, toelating en aanmelding voor onze school. Vragen die specifiek te maken hebben met begeleiding en ondersteuning kunnen het beste gericht worden aan de counselors. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de begeleiding en ontwikkeling van uw zoon/dochter.

De formele inspraak op het beleid van de school is geregeld via de medezeggenschapsraad. Daarnaast is er ook een oudercommissie en een actieve leerlingenraad. 

Stichting Libreon

Het Newmancollege is onderdeel van en valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Libreon Breda.Het dagelijks bestuur van de Stichting en bestaat uit: B.J. (Berend) Buddingh' Het College van Bestuur is bereikbaar op het volgende adres: Centraal Bureau Libreon. postbus 4669, 4803 ER, Breda

Bezoekadres:
Van Riebeecklaan 2, 4818 EB, Breda
Tel.: (076) 514 14 05
Fax: (076) 520 79 56
E-mail bestuurssecretariaat: rianne.harrison@skvob.nl

Naar www.libreon.nl

Snel naar onze leerlingbegeleiding

Klik op het blokje om naar het volgende item te gaan.