De oudercommissie (OC)

De oudercommissie binnen het Newmancollege behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen. 

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie heeft verschillende taken:

 • vraagbaak zijn voor ouders
 • signaalfunctie naar de schoolleiding over hetgeen door ouders en leerlingen wordt ervaren
 • regelmatig overleg hebben met de schoolleiding rond een discussie topic
 • deelname aan de Newmancollege Open dag
 • klankbord en achterban voor leden van de medezeggenschapsraad Newmancollege en SKVOB e.o.
 • bepalen standpunt vrijwillige ouderbijdrage, tbv medezeggenschapsraad
 • organisatie van de jaarlijkse thema-avond

De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. Zij vinden plaats in onze personeelskamer. Jaarlijks vinden er 5 oudercommissievergaderingen plaats. De data zijn terug te vinden in de jaarkalender van magister.

Discussie topics zijn afgelopen jaren geweest

 • resultaten tevredenheidsenquête onder ouders
 • communicatie
 • het docentschap, eigenschappen van een goede docent, hoe te verbeteren mentorschap
 • toetsbeleid
 • omgang met social media
 • de gezonde kantine
 • inrichting nieuwe schoolplein
 • schoolgids

Spreekt het bovenstaande je aan? Kom eens kijken op een van onze avonden. Je bent van harte welkom. 

Heb je een vraag stuur die dan naar de voorzitter van de oudercommissie, Joyce Witte. E-mail: oudercommissie@newmancollege.nl