Onze leerlingbegeleiding

Het Newmancollege heeft een duidelijk begeleidingssysteem.

Onze leerlingen doen daar tijdens hun schoolloopbaan hun voordeel mee, vooral wanneer zij problemen tegenkomen die belemmerend werken op hun leerproces.

Met aandacht

We willen graag alle leerlingen die aandacht geven die ze verdienen. Het begeleidingssysteem met de mentor als spil is daarop ook gebaseerd. Wanneer kinderen een speciale hulpvraag hebben, willen wij hun graag kansen geven. Daarbij moet worden opgemerkt dat, om te kunnen blijven voldoen aan onze maatschappelijke opdracht, we leerlingen met specifieke hulpvragen binnen de grenzen van het mogelijke willen bedienen. We zullen dan ook steeds op individuele basis, in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), bepalen of een leerling met een specifieke hulpvraag kan worden geplaatst, rekening houdend met de aard van de problematiek en de mogelijkheden van de school.

Klik hier om het schoolrapport Perspectief op School in te zien.

Klik hier om het ouderrapport Pespectief op School in te zien.

Het ondersteuningsteam

Binnen het Newmancollege bieden wij ondersteuning aan leerlingen op verschillende niveaus. Het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is de mentor van de leerling. De mentor helpt de leerling in zijn/haar ontwikkeling en biedt algemene begeleiding bij het leerproces.

Indien er sprake is van een complexere hulpvraag, kan een leerling besproken worden met onze counselors binnen het ondersteuningsteam. Er kan een overleg gepland worden met de mentor en ouder(s)/verzorger(s) waarin passende oplossingen besproken zullen worden. Hierbij kun je denken aan specifieke afspraken voor in de les, groepscoaching, individuele coaching door een ambulant begeleider of trainingen.

In de zorgbreedtecommissie wordt aandacht besteed aan alle vormen van zorg voor de leerlingen van onze school. Deze commissie komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar.

De counselors

Op het Newmancollege zijn twee counselors werkzaam: mevr. Anita Haartsen en mevr. M. Raaijmakers-Buijs. Een counselor begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Signalen dat er sprake zou kunnen zijn van problematiek kunnen uit veel bronnen komen.

De counselors bekijken samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en de mentor welke hulp het best ingezet kan worden. Die hulp kan binnen de school verleend worden  maar er zijn ook uitstekende contacten met externe hulpverleningsinstellingen in Breda zoals Bureau Jeugdzorg, de GGZ, Kentron en het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn.

Interne vertrouwenspersonen
Bovengenoemde counselors zijn tevens interne vertrouwenspersonen. De interne vertrouwenspersonen horen de klacht aan, geven advies over de te bewandelen weg en indien gewenst, begeleiden zij de klager sociaal-emotioneel gedurende de klachtenprocedure. Klachten op andere terreinen kunnen worden ingediend bij de mentoren en de afdelingsleiders.

Het decanaat

Leerlingen moeten al op jonge leeftijd een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat zij later willen worden. Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie ze hierover praten. Bij loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding helpen we de leerlingen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Welke opleiding ga ik volgen? Wat voor werk wil ik later gaan doen? Wat past bij mij en waarom? Waar ben ik goed in? Hoe ga ik mijn doelen bereiken?

De loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt op onze school georganiseerd door de decanen, mevrouw van den Bemd en mevrouw Leijten.

Lees verder: onze kwaliteit

Klik op het blokje om door te gaan naar het volgende item.