Typisch Newmancollege

Wat is typisch voor het onderwijs op het Newmancollege? Wat onderscheidt ons onderwijs in dat van andere middelbare scholen?

Op deze pagina leer je onze school beter kennen. Je leest over ons invest-uur, de extra-tijd, werken op je eigen device en specifieke vakken en mogelijkheden bij ons op school.

Dit dus...

Elke dag krijgen ruim 1350 leerlingen bij ons les. Het is daarmee een niet erg grote school. Er heerst een ontspannen en veilige sfeer en we zitten in een ruim en gezellig gebouw waarin je niet eens kunt verdwalen. Er zijn heel veel mogelijkheden om van jouw middelbare schooltijd een fijne en leerzame tijd te maken.

70 minuten rooster

Onze lessen duren 70 minuten, er is dus altijd tijd voor allerlei vragen en uitleg door de leraar.

Invest-uur

We hebben i-uren met extra vakondersteuning door leraren.

X-tijd

Na de gewone lesuren kun je kiezen voor veel extra's in de X-tijd. Denk aan sport, fotografie, cursus DJ, muziek enzovoort!

Eigen device

Je werkt op school met je eigen chromebook of laptop.

Investeren in jezelf met het i-uur

We starten elke lesdag met een invest-uur van 35 minuten. Leerlingen mogen zelf kiezen waaraan ze tijdens de invest-uren hun tijd aan besteden. Het kan gaan om ondersteuning voor een bepaald schoolvak of bijvoorbeeld taal- en rekenvaardigheden, daarnaast ook om verbreding/verdieping van lesstof, begeleiding bij het maken van opdrachten.

Español como asignatura extra?

Vind je het leren van talen leuk? En ben je nieuwsgierig naar Spaans? Vanaf het tweede leerjaar havo of vwo heb je de mogelijkheid om voor het vak Spaans te kiezen. Spaans is één van de meest gesproken talen op de wereld. Onze docent leert je de taal.

Design & Multimedia als vak

Het vak design & multimedia spreekt de creatieve talenten van onze leerlingen aan. Het is ontstaan uit de samenwerking van de docenten die betrokken zijn bij de kunstvakken en bij ict. Zij geven een extra dimensie aan de traditionele vakken muziek, tekenen en informatiekunde door de moderne multimedia op alle fronten breed in te zetten. Alle leerlingen van klas 1 tot en met 3 hebben D&M op hun rooster staan.

Zij gaan individueel of in groepjes aan de slag met opdrachten waarin aspecten van muziek, tekenen, audiovisuele vormgeving en informatiekunde worden verwerkt. Groepswerk doet een beroep op de sociale vaardigheden van de leerlingen; samenwerken en elkaar beoordelen maken deel uit van de projecten.

Extra tijd op school: X-tijd

Ict, Kunst en cultuur, Sport en Studie-ondersteuning korten we af als IKSS oftewel X-tijd. De X staat ook voor eXtra. Het Newman geeft leerlingen na school de gelegenheid om computergericht, kunstzinnig, cultureel, sportief of studerend bezig te zijn. Vijf dagen per week kunnen onze leerlingen meedoen aan uiteenlopende activiteiten zoals: keyboard spelen, cursus DJ, schaken, voetbal, fotografie, orkest en toneel/theater.

Hoe we huiswerk leuk kunnen maken

Huiswerk maken hoort erbij. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om op school onder toezicht hun huiswerk te maken. Huiswerk onder toezicht (HOT) kan elke dag plaatsvinden in onze studiezaal. Ook kunnen leerlingen bijles krijgen van daarvoor geselecteerde bovenbouwleerlingen die daarbij worden begeleid door hun docenten. Alleen voor de bijles vragen de leerlingen die bijles geven een beperkte vergoeding. We noemen dit BBO: bovenbouw begeleidt onderbouw. We gebruiken voor het matchen van leerlingen die bijles nodig hebben en leerlingen die bijles geven het platform Bijlesmarktplaats.

Internationalisering

Afstanden worden steeds kleiner. Wij willen onze leerlingen over de grenzen heen laten kijken. De ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is een belangrijk motief voor internationalisering; wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst, waarin Europa een steeds belangrijkere plaats zal gaan innemen. We doen dat door middel van de volgende activiteiten:

  • Model European Parlement. Elk jaar neemt onze school deel aan de voorbereidingsconferentie voor het Europees Jeugdparlement (MEP).
  • Uitwisselingen. Voor leerlingen van de derde klassen van de havo en het vwo is er een uitwisselingsprogramma van tweemaal een week met partnerscholen in Denemarken en Italië. 
  • Buitenlandse reizen.  Bijvoorbeeld naar Berlijn waarbij je kennis maakt met een andere cultuur en door middel van verschillende activiteiten en de taal leert toepassen.
  • Op inschrijving organiseren enkele collega's elk jaar een skireis naar Oostenrijk.

International Award for Young People

Vanaf de derde klas kun je de uitdaging aangaan van de International Award for Young People. De Award is een 'non formal educational' programma: een methode voor niet-formeel leren. Talentontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren tussen de 14 tot en met 24 jaar staat centraal. Het programma biedt een structuur waarbinnen jongeren verschillende soorten, zelf gekozen, activiteiten buiten schooltijd ondernemen. Ze stellen zichzelf doelen en proberen dat binnen een bepaalde periode te bereiken. Daarbij worden ze begeleid door een vrijwillige coach: de Awardbegeleider, waarbij zoveel mogelijk 'zelf doen' voorop staat. Na het afronden van alle activiteiten, ontvangen ze voor die prestatie een internationaal erkend certificaat: hun Bronzen, Zilveren of Gouden Award.

Huiswerkbegeleiding

Binnen het Newmancollege is er een zelfstandige, intensieve studie- en huiswerkbegeleiding onder de naam 'Homework college'. Het Homework College is alleen bedoeld voor de leerlingen van het Newmancollege. Klik hier voor meer informatie over Homework College.

Van LEGO naar TECHNIEK

Je kan deelnemen aan het FTC-programma (First Tech Challenge) en de First Lego League.

First Tech Challenge

Een internationale roboticawedstrijd.

First Lego League

Technologie toepassen met Lego

Lees verder: Technasium

Klik snel verder om meer te weten over ons onderwijs.