Waarom Technasium?

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technologen. Het probleem is dat nog te weinig jongeren kiezen voor een exacte vervolgopleiding.

Het technasium streeft naar een verbeterde instroom en naar een meer bewuste en onderbouwde keuze voor (bètatechnische) opleidingen in het hoger onderwijs en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten. Dit vindt plaats in een netwerk van school, bedrijven en vervolgopleidingen (zoals Avans en TU/e). Tijdens projecten voor het vak O&O gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken van echte opdrachtgevers. De leerlingen hebben een rol van young professional en ervaren waar hun eigen affiniteiten en capaciteiten liggen. Er is sprake van activerende didactiek waarbij de technasiumdocent een coachende rol heeft en regelmatig feedback geeft aan de leerlingen. Daarnaast is er samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs om een link met de praktijk te leggen.

Wat is de meerwaarde van het O&O-onderwijs?

Gedurende de opleiding wordt het gedrag van leerlingen gespiegeld aan het Technasium profiel:

  • Leerlingen zijn meer communicatief
  • Leerlingen tonen meer ondernemend gedrag
  • Leerlingen handelen meer creatief
  • Leerlingen zijn beter in staat zelfsturend de eigen ontwikkeling te stimuleren
  • Leerlingen werken beter projectmatig
  • Leerlingen kunnen opdracht beter samenwerkend uitvoeren.