Praktijkgericht leren

Is het niet vreemd dat we niet in staat zijn om de belangstelling die jongeren voor techniek hebben vast te houden en te richten naar technisch georiënteerde vervolgopleidingen?

Waarom switcht zo’n 40-50% van de studenten in de eerste twee leerjaren van het mbo en het hbo van opleiding? Waarom zijn voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt twee gescheiden werelden? Allemaal vragen die horen bij één dilemma, namelijk op welke manier kunnen we jongeren interesseren voor techniek en technologie?

Praktijkgericht leren

Het dilemma en de vragen die de scholen binnen het samenwerkingsverband Bèta Challenge zich ook hebben gesteld. De zoektocht naar de antwoorden leidde tot het onderwijsconcept Bèta Challenge. Een succesvol concept waarin de vmbo / mavo-tl leerling op het voortgezet onderwijs middels een projectmatige aanpak werkt aan realistische vraagstukken rond de toepassing van techniek en technologie en het ontdekken en ontwikkelen van de eigen arbeidsmarktidentiteit.
 
Bèta Challenge is het concept waarin:

  • onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding worden gebracht;
  • leerlingen werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
  • bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren centraal staan;
  • algemene beroepscompetenties zijn opgenomen,
  • waarin theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden.


Dit alles met als doel: een interessant, uitdagend onderwijsprogramma te bieden dat aansluit op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo.
Dat Bèta Challenge meer is dan een vak betekent dat ook gestreefd wordt naar het inrichten van een samenhangend geheel van leeractiviteiten die het vak versterken. Het vak wordt ingebed in een programma dat doorloopt in het mbo.

Samen werken aan arbeidsmarktperspectief

Bèta Challenge is een unieke onderwijsontwikkeling, die gedreven wordt door de veranderende inzichten en omstandigheden van de huidige tijd, namelijk een antwoord op de toenemende instroombehoefte van mbo 4 opgeleiden op de arbeidsmarkt. Deze leerroute komt tot stand door samenwerking met publieke en private partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs. De steun en de medewerking van het mbo, hbo en bedrijven zijn dan ook onmisbaar om de gewenste resultaten te behalen. In het belang van het arbeidsmarktperspectief van de doelgroep is het belangrijk de regionale samenwerking tussen partijen op te bouwen, te versterken en te behouden.

Examenvak

De gemengde leerweg en de theoretische leerweg binnen het vmbo worden over enkele jaren samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast de algemeen vormende vakken, een praktijkgericht programma. 

Sinds 2020 zijn 140 scholen van start gegaan met de pilot praktijkgericht programma. In deze pilot proberen docenten met hun leerlingen praktijkgerichte programma's uit. Onze school is samen met 48 andere scholen trotse deelnemer aan de pilot Technologie en Toepassing (T&T). Onze mavo-leerlingen kunnen examen doen in dit nieuwe vak. 

Meer weten?

Meer weten over de Bèta Challenge? Klik hieronder door.

Waarom de Béta Challenge?

Wat is de meerwaarde van de Bèta Challenge?

Wat voor projecten?

Wat gaan de leerlingen doen?

Bedrijven & partners

Wie werken er samen met de Bèta Challenge?

Contact

Hoe neem ik contact op met de Bèta Challenge?

Lees verder: gymnasium

Klik snel verder om meer te weten over ons onderwijs.