Naar klas 2 of hoger?

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen je aanmelden voor klas 2 of hoger op het Newmancollege. Hiervoor gebruik je het aanmeldingsformulier en indien van toepassing een profielkeuzeformulier. 

Je kan het formulier versturen via email (secretariaat@newmancollege.nl) of per post. Na de Open Dag zijn er enkele kennismakingsmiddagen waarbij er gelegenheid is om de school te komen bekijken. Data hiervoor worden later gemaakt. 

De aanmeldprocedure vind je onderaan deze pagina.

Formulieren

Hier vind je het aanmeldformulier voor klas 2 of hoger en de profielkeuzeformulieren.

aanmeldformulieren klas 2 en hoger

Instroom en doorstroom

Informatie voor doorstroom in vwo 5 vanuit havo 5.
Met een havo-diploma op zak kun je zonder voorwaarden instromen in vwo 5. Een Newmanleerling die vanuit havo 5 wil doorstromen naar vwo 5 kan dit kenbaar maken tot 8 maart 2023 bij de decanen van de school. 

Informatie voor instroom in havo 4 vanuit  vmbo-tl/mavo 4.
Ben je geslaagd voor je eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, dan heb je als leerling het recht om door te stromen naar havo 4. 

Welke keuzemogelijkheden heb je op de HAVO- afdeling?
Je kunt op de havo uit vier profielen kiezen. Om goed aan te sluiten op onderstaande profielen worden het aanbevolen de volgende vakken te hebben gekozen op vmbo-tl.

Havo-profiel Aanbevolen vakken
Cultuur en Maatschappij  Tweede moderne vreemde taal, geschiedenis, aardrijkskunde
Economie en Maatschappij Wiskunde, economie en geschiedenis
Natuur en Gezondheid  Wiskunde, biologie en nask2
Natuur en Techniek  Wiskunde, nask1 en nask2

 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure voor een Newmanleerling die vanuit mavo 4 wil doorstromen naar  havo 4

  • Een Newmanleerling die vanuit mavo 4 wil doorstromen naar havo 4 kan dit kenbaar maken tot 8 maart 2023 bij de decanen van de school. 
  • Je bent toelaatbaar als we verwachten dat jij een diploma gaat halen op basis van 7 examenvakken, dus met een extra vak. Het besluit over definitieve plaatsing wordt genomen na de examenuitslag. 

Aanmeldprocedure voor een externe leerling die vanuit  vmbo-4 gl of tl wil doorstromen naar 4 havo op het Newmancollege ?

  • Aanmelden kan tot 8 maart 2023.
  • De verwachting is dat je op een wachtlijst komt te staan voor havo 4. Er is namelijk slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en leerlingen die al op onze school staan ingeschreven, krijgen voorrang. 
  • Indien er plek is, ben je toelaatbaar als we verwachten dat jij een diploma gaat halen op basis van 7 examenvakken, dus met een extra vak. Het besluit over definitieve plaatsing wordt genomen na de examenuitslag.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Van maandag tot en met vrijdag kun je ons bellen op 076-5810450 of mail ons op secretariaat@newmancollege.nl.