Bedrijven & Partners

We vinden het belangrijk dat de projecten gekoppeld worden aan opdrachtgevers: bedrijven of maatschappelijke instellingen.

Hiervoor hebben we uw medewerking nodig! Samen kunnen we het verschil maken.

Opdrachtgever

Als opdrachtgever wordt uw inzet op de volgende momenten gevraagd:

Ruim voor de start van het project heeft u een gesprek met de BCP-coördinator. In dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt over het verloop van het project (data, tijden, plaatsen) en wordt de opdracht voor de leerlingen vastgesteld. Op basis van uw vakinhoudelijke expertise en onze ervaring met de doelgroep wordt een concrete opdracht voor de leerlingen geformuleerd. Een aantal voorbeelden van reeds uitgewerkte opdrachten: ontwerp een inrichting voor ons nieuwe pauzeterrein, maak een relatiegeschenk in de vorm van een opvouwbare surprise, maak van gerecycled papier een bootje dat je eigen gewicht kan dragen. Wij staan in voor de uitwerking van het lesmateriaal.

Aan het begin van het project presenteert u het bedrijf en de opdracht aan de leerlingen. U geeft hierbij aan welke eisen bij het uitvoeren van de opdracht centraal staan. Onze leerlingen krijgen de kans een kijkje te nemen in uw bedrijf. Indien mogelijk hebben ze ook een gesprekje met medewerkers. Zo krijgen ze een goed beeld van de arbeidsmogelijkheden. Bij de afsluiting van het project presenteren de leerlingen hun eindproduct aan u. Indien mogelijk bent u ook betrokken bij de beoordeling van de producten: welke leerlingen hebben zich het beste aan uw ontwikkeleisen gehouden?

Wij streven ernaar deze elementen voor elke leerling in ieder project terug te laten komen. Tijdstippen, locaties en aantallen per activiteit kunnen in overleg vastgesteld worden. De totale urenbelasting is afhankelijk van de keuzes die op dit vlak gemaakt worden, maar zal 5-10 uur bedragen.

Hoewel wij terdege beseffen dat wij een tijdsinvestering van u vragen, zijn wij van mening dat deelname aan het Bèta Challenge Programma ook voor u interessant kan zijn. De oplossingen waar onze leerlingen mee komen, bevatten vaak interessante, verrassende elementen. Medewerkers van de deelnemende bedrijven zijn altijd enthousiast bij de evaluatie: de leerlingen zijn actief, enthousiast en positief aanwezig.

Bovendien is uw personeel ook op een andere manier met het beroep bezig en werkt het aan sociale en communicatieve vaardigheden door de contacten met onze leerlingen. Bovendien is deelname aan een BCP-project een goede kans om het bedrijf te presenteren aan mogelijk toekomstige medewerkers. Deze leerlingen moeten hun beroepskeuze nog maken, zijn zich nog aan het oriënteren op de mogelijkheden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Ook partner worden van de Bèta Challenge?

Neem contact met ons op!

Dhr. S. Backx
Bèta Challenge
sbackx@newmancollege.nl 
www.betachallenge.nl