Projecten

Uitdagende projectopdrachten, samenwerken, coaching en procesmatig leren werken. Enkele termen die horen bij het technasium. 

Op weg naar je meesterproef! Lees hieronder meer over de verschillende projectopdrachten en voorbeelden.

Projecten voor O&O

Voor alle projecten van het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) geldt:

 • Uitdagende projectopdracht.
 • Leerlingen werken in teams van 3 of 4 personen.
 • Teams werken zelfstandig.
 • Projecten duren circa acht schoolweken in de onderbouw, een half schooljaar in de hogere klassen.
 • Docent is getraind als coach.
 • Teams werken procesmatig (projectplan, plan van aanpak). Vooronderzoek wordt gevolgd door de praktische uitvoeringsfase met een product als resultaat (rapport, prototype, maquette).
 • Het onderwijs en de uitvoering van de projectopdracht vindt plaats in de Technasiumruimte: een compleet ingerichte werkplaats voor alle fasen van het project.
 • De technische verdiepingsgraad en de openheid van de projectopdracht worden opgebouwd in de doorlopende leerlijn naar het schoolexamen:
  ‘de Meesterproef’.
 • De docent beoordeelt het werkproces en de (individuele) competentieontwikkeling.
 • De opdrachtgever is mede beoordelaar van het resultaat van het onderzoek of de ontwerpopdracht (kwaliteit product, toepassing kennis, onderbouwing van keuzes).

Keuzeprojecten

Keuzeprojecten zijn opdrachten voor de klassen 4 havo, 4 vwo en 5 vwo en worden in overleg met de opdrachtgever geschreven. Leerlingen moeten zelf een opdrachtgever zoeken binnen hun interessegebied. De docent begeleid het eerste contact via de mail. Tijdens een eerste gesprek met de opdrachtgever wordt een mogelijke opdracht beschreven. Voor de motivatie is het van groot belang dat de opdracht de interesse van de leerlingen heeft en de leerlingen merkt dat hij/zij een aandeel heeft in de totstandkoming van de opdracht. Nadat de opdracht is omschreven, schrijven de leerlingen een projectplan. Hierin staat de onderzoeksvraag of de opdracht, de probleemanalyse, de planning, programma van eisen en het vereiste resultaat (bijv. onderzoeksverslag, prototype, maquette, poster). Als het projectplan door de opdrachtgever en de docent is goedgekeurd, gaan de leerlingen inhoudelijk aan de slag.

 • Keuzeopdrachten duren gemiddeld 5 maanden.
 • Leerlingen werken 3,5 klokuur per week aan een opdracht.

Meesterproef

De technische verdiepingsgraad en de openheid van de projectopdracht worden opgebouwd in de doorlopende leerlijn naar het schoolexamen: ‘de Meesterproef’. Dit is een langere versie van het keuzeproject voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo.

 • De Meesterproef duurt gemiddeld 7 maanden.
 • Leerlingen werken 3,5 klokuur per week aan een opdracht.

Voorbeelden van projecten:

Zowel in de onder- als bovenbouw worden de meest interessante projecten uitgevoerd!

Onderbouw

Rijksvastgoedbedrijf - Nieuwe invulling Koepelgevangenis Breda
Het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag is de eigenaar van het Koepelcomplex. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat het Koepelcomplex in de binnenstad van Breda verkopen. Het gaat om een gebied van 3,3 hectare. Dat is ongeveer 5 voetbalvelden groot. Binnen de gevangenismuren vinden we onder andere de Koepelgevangenis uit 1886, de oude rechtbank, een kapel, een vrouwengevangenis, luchtplaatsen, sportvelden en verschillende werkplaatsen. 

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar en een nieuwe invulling voor het complex. De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat die nieuwe invulling past bij de plannen voor en het karakter van de stad. Een invulling die past bij de stadsslogan ‘Breda: grenzeloos, groen en gastvrij’.

Opdracht:
Bedenk/Ontwerp een invulling voor de transformatie van de koepelgevangenis, die voldoet aan onderstaande 6 hoofdwaarden:

 • Een internationaal onderscheidende functie.
 • Een gebied met een eigen identiteit.
 • Een duurzame, toekomstbestendige transformatie.
 • Iconisch erfgoed als identiteitsdrager.
 • Relatie met omliggende gebieden buiten de gevangenismuren.
 • Een robuuste en overtuigende ontwikkelstrategie.

 

Rijkswaterstaat - Plastic uit rivieren bestrijden/verwijderen
Het is je misschien al eens opgevallen, als je langs een rivier of waterstroom komt: in een hoek of aan de kant van het water drijft een hoop afval bij elkaar. Al dat afval samen noemen we zwerfafval. Dit bestaat meestal uit plastic rommel en blikjes, vermengd met ander afval. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat plastic meestal lichtgewicht is en dus blijft drijven. Dit afval zorgt in de rivier voor een soort drijvend eiland, met onder water meestal ook een hoop rommel wat niet in de rivier thuishoort. Soms raakt zo’n eiland verstrikt in planten die in het water groeien, of andersom is het plastic een plaats waar dieren (vogels vanuit de lucht, vissen vanuit het water) in verstrikt raken. Stromende rivieren nemen het zwerfafval met de stroom mee, waardoor het uiteindelijk in de zee beland en daar bijdraagt aan de vervuiling. Rijkswaterstaat houdt zich bezig met het op orde houden van de rivieren en voor hen is het plastic afval een toenemende zorg en aandachtspunt.
Hoe is het aanwezige plastic te bestrijden of te verwijderen?

Opdracht:
Bedenk manieren om het aanwezige plastic zwerfafval uit de Mark te verwijderen.

Gemeente Breda - Toepassing sensoren en data op lantaarnpalen
De gemeente Breda is zijn openbare verlichting aan het verduurzamen. Voor 2021 gaat men zo’n 8400 verlichtingsarmaturen vervangen door slimme led armaturen. De led armaturen zijn op afstand stuurbaar, maar dit is niet het enige wat ze slim maakt. Deze led armaturen beschikken namelijk allemaal over een connector waar  sensoren op geplaatst kunnen worden.

De gemeente wil onderzocht hebben welke nuttige toepassingsmogelijkheden er voor deze sensoren zijn, waarbij elk type sensor mag worden ingezet. Men is hierbij in het bijzonder geïnteresseerd in slimme combinaties van reeds bestaande data en nieuw te genereren data, al dan niet gekoppeld aan een bepaald thema. Denk hierbij aan gezondheid, beheer openbare ruimte, veiligheid, enz.

Opdracht:
Adviseer de gemeente Breda in optimale toepassingen van de nieuwe armaturen.

Politie - Nieuwe gadget voor agent van de toekomst
Stel je voor: het is de nabije toekomst en je wordt als agent opgeroepen om in Breda op pad te gaan. Er heeft zojuist een voetbalwedstrijd plaatsgevonden tussen rivaliserende clubs. Je komt verschillende situaties tegen: een conflict tussen supporters van beide teams, een demonstratie en een conflict vanwege een oplichting met marktplaats. Doordat het een vrijdagavond is, is er een grote mensenmassa in de stad. Daarnaast gaat het halverwege de avond flink regenen en dit belemmert je zicht.

Opdracht:
Bedenken hoe de agent van de toekomst met deze situatie om kan gaan en ontwerp een gadget hiervoor. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij: de eigen veiligheid van de agent, een efficiënte informatievoorziening, samenwerking met andere agenten, boa’s, handhavers en beveiligers, (de)escaleren waar nodig, schakelen tussen rollen en een doeltreffende manier van verplaatsing voor de agent door de mensenmassa heen.

Klictet - Levensloopbestendige duurzame woning
Tegenwoordig worden steeds meer mensen vitaal en gezond oud. Dat is geweldig en
daardoor blijven ouderen ook veel langer wonen in hun (vaak grote) eengezinswoning. Als er vroeg-of-laat veel gezondheidsklachten komen moeten ze een beroep doen op thuishulp en mantelzorgers. In het slechtste geval verhuizen ze naar een verpleegtehuis, wat een groot verschil en een enorme overgang is. We vragen jullie een aantrekkelijke woning en directe woonomgeving te ontwerpen voor een vitaal en gezond echtpaar, waarin zij comfortabel en met veel plezier wonen.

De woning moet voorbereid zijn op een toekomst waarin de bewoners te maken krijgen met kleinere en grotere gezondheidsklachten. De term voor een dergelijke woning is levensloopbestendig. Feitelijk gaan jullie een nieuw soort woning ontwerpen. Een woning waarin vitale ouderen jaren met plezier en comfort willen wonen, ook als er gezondheidsklachten om de hoek komen kijken.

Opdracht:
Ontwerp een levensloopbestendige tweepersoons bungalow of appartement.

Bovenbouw

 • Ontwikkel een methode om eenvoudiger met moderne technologieën de blinde vering van rails te meten.
 • Herontwerp een Intensive Care afdeling, waarbij de privacy van de patiënt gewaarborgd wordt.
 • Ontwikkel d.m.v. domotica een tool om ouderen uit hun sociale isolement te halen.
 • Ontwerp een hulpstuk voor de trip-trap stoel, waardoor een specifieke lichamelijk gehandicapte jongen rechtop kan blijven zitten.
 • Onderzoek de mogelijkheid om gelijkstroom vanuit zonnepanelen direct in het huishouden te gebruiken (zonder omzetting in wisselstroom).
 • Bredase Challenge Gezond 100: bekijk hiernaast!