Notice:<i>Undefined index: cImage_alt</i><br />

Docent levensbeschouwing

13

Voor de sectie Levensbeschouwing zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. We zoeken bij voorkeur iemand kan starten vanaf 1 december en de rest van het schooljaar ook inzetbaar is. Het betreft in december en januari een dienstverband van 13 lesblokken van 70 minuten (circa 0,8 fte) op basis van vervanging. Vanaf februari gaat dit over in een dienstverband van 4 tot 7 lesblokken van 70 minuten (circa 0,4 – 0,6) tot het einde van het schooljaar 2022-2023, ook op basis van vervanging.

Voor de sectie Levensbeschouwing zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. We zoeken bij voorkeur iemand kan starten vanaf 1 december en de rest van het schooljaar ook inzetbaar is. Het betreft in december en januari een dienstverband van 13 lesblokken van 70 minuten (circa 0,8 fte) op basis van vervanging. Vanaf februari gaat dit over in een dienstverband van 4 tot 7 lesblokken van 70 minuten (circa 0,4 – 0,6) tot het einde van het schooljaar 2022-2023, ook op basis van vervanging.

Het lesprogramma van Levensbeschouwing is gemaakt door de sectie zelf. In deze lesmethode staat de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwing van de leerling centraal. Aan de hand van themagerichte lessen wordt de leerling uitgedaagd en begeleid in het nadenken over zijn/ haar eigen levensbeschouwing en wordt de leerling in alle leerjaren van zijn loopbaan op het Newmancollege levensbeschouwelijk gevormd en ontwikkelt de leerling zich tot een jongvolwassene die weet wie hij zelf is op persoonlijk en existentieel gebied en heeft hij/zij zich ontwikkelt op het gebied van zijn eigen en andermans levensbeschouwing, verdiept in verschillende religies en levensbeschouwelijke thema ś en sociale vaardigheden ontwikkeld zoals het leren luisteren, uiten en delen van zijn/ haar mening over persoonlijke onderwerpen, beargumenteren en nadenken over levensbeschouwelijke en ethische vragen.
Ook bouwt de leerling een levensbeschouwelijk portfolio op waarin zijn/ haar levensbeschouwelijke ontwikkeling bewaard wordt en aan het eind van de loopbaan wordt gereflecteerd door de leerling zelf.

Wij zoeken dan ook een collega die zichzelf levensbeschouwelijk goed ontwikkeld heeft en het een eer vindt om onze leerlingen tijdens hun hele loopbaan levensbeschouwelijk te laten ontwikkelen. Onze methode vraagt een docent die beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden en daarnaast een extra antenne heeft om levensbeschouwelijke thema's aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de verschillende typen leerlingen en leeftijden.

We zoeken een collega die:
- Die passie heeft voor het vak Levensbeschouwing en de didactische en pedagogische vaardigheden heeft om dit over te brengen aan onze leerlingen;
- Een tweedegraads lesbevoegdheid levensbeschouwing of zit in het laatste jaar van je opleiding;
- Goed kan samenwerken en communiceren met de directe collega’s.
- In staat is en bereid is om zichzelf een unieke methode eigen te maken waarbij veel gevraagd wordt op het gebied van zelfredzaamheid en reflectie. Niet alleen leer je dit de leerlingen, maar doe je dit ook naar jezelf toe.

Wat bieden wij:
- Een fijne school met een divers team. Ook een fijne sectie waar collegialiteit en een goede samenwerking belangrijk is.
- Een eigentijdse methode die de sectie levensbeschouwing zelf heeft ontwikkeld.
- Kijk ook eens op www.newmancollege.nl om meer over onze school te weten te komen.

Direct solliciteren
Solliciteren voor

23 november 2022

Contactpersoon

Berry Koevoets (bkoevoets@newmancollege.nl)

Direct solliciteren

Vragen over werken bij...?

Neem contact op!

Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met Martijn Teunissen, conrector bedrijfsvoering.