Toetsen en examens

Op onze school maken we minder toetsen. We volgen je ontwikkeling aan de hand van summatieve toetsen en formatieve evaluatie. 

Meer weten? Lees het toetsbeleid van de school. Op deze pagina vind je ook een link naar de interne pagina voor leerlingen over toetsing en examinering.

Programma van toetsing en afsluiting

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geeft een overzicht van alle schoolexamentoetsen die worden afgenomen in aanloop naar het examen. 

Het examenreglement geeft informatie over de regels en gang van zaken die van toepassing zijn bij het eindexamen.

Naar leerlingen en ouders

Verhindering bij toetsing

Verhinderd bij toetsing? Vul het afwezigheidsformulier in. Het formulier vind je HIER