Typisch newman

Onze missie 

Het Newmancollege levert een fundamentele bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren om kansrijk te kunnen functioneren in de wereld van nu en morgen. 

Onze visie 

Wij dagen leerlingen uit om zich op eigen wijze optimaal te ontplooien tot competente, wendbare en zelfbewuste jongvolwassenen.