Algemene informatieAls enige school in Breda biedt het Newmancollege het technasium aan. Het technasium is een door de Minister erkende onderwijsstroom die gericht is op leerlingen met bovengemiddelde aanleg en motivatie voor de exacte vakken. Leerlingen die het technasium volgen, zijn creatief, intelligent, leergierig en zijn sterk in het bedenken van oplossingen voor realistische problemen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Zij sluiten hun opleiding af met een havo of vwo diploma met het vak O&O (= onderzoek en ontwerpen) in het vakkenpakket.

De kwaliteit van het technasium wordt jaarlijks gecontroleerd door de landelijke Stichting Technasium die verantwoording aflegt aan het Ministerie van OCenW. In Vensters voor verantwoording is het verslag van de jaarlijkse audit opgenomen. Het Newmancollege heeft op basis van de eerste review de beoordeling sterk gekregen.

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 heeft het Newmancollege een technasiumafdeling. Deze afdeling wordt uniek voor Breda en omgeving. Voor meer bijzonderheden kunt u bij ons een folder over het technasium opvragen of die hier downloaden.

De ontwikkeling van de technasiumafdeling is een logisch gevolg van de voortrekkersrol die het Newman al ruime tijd heeft op dit leergebied. Zo werken we samen met Shell Moerdijk in het zogenaamde JeTNet (= Jongeren en Technologie Netwerk).

Samen met dertig andere scholen maken we deel uit van het Universum-programma dat door het Ministerie van Onderwijs wordt gesubsidieerd om de belangstelling voor bètatechnisch onderwijs te vergroten.

We hebben intensieve contacten met instellingen van het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Onze leerlingen bezoeken een groot aantal onderwijsinstellingen, kunnen parallelstudies volgen aan de universiteit en bezoeken bedrijven in het kader van de loopbaanoriëntatie. Met de Technische Universiteit Eindhoven werken we samen aan de ontwikkeling van een pre-universitair programma.

Meer informatie

Klikt u voor meer informatie op een van onderstaande links: