Naar Klas 2 of hoger

 

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op het Newmancollege willen instromen, vindt voor leerlingen uit Breda plaats via de huidige school van de leerlingen. Deze kan de ouders informeren over de procedure. 

 

Een Newmanleerling die vanuit havo 5 wil doorstromen naar vwo 5, kan dit tot kenbaar maken tot 14 maart bij de decanen van de school. Doorstroom vanuit havo 5 naar vwo 5 is mogelijk: 

  • bij een gemiddelde van 7,0 over SE en CE;
  • als er geen onvoldoendes in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn;
  • er positieve adviezen gegeven zijn door de havo-docenten.